A A A

Szlak Batorego

Zintegrowany produkt turystyczny jest wynikiem procesu analizy walorów naturalnych i antropogenicznych, możliwości rynkowych oraz preferencji konsumentów. Jest to główna myśl dla wiązki dóbr i usług turystycznych spajająca je w jedną, zrozumiałą i atrakcyjną dla turysty ofertę główną. Jego specyfikacja nadaje tożsamość i wizerunek miejscu oraz eksponuje jego najlepsze wartości, które są atrakcyjne (bo niepowtarzalne) również dla potencjalnego klienta. Odpowiednio stworzony i zakomunikowany zintegrowany produkt turystyczny powoduje zainteresowanie turystów, a przez to zwiększenie przychodów regionu i jego mieszkańców.
Wyświetl większą mapę Wyznaczony szlak na mapie jest trasą pieszą Augustów Warszawa niestety odbiega od drogi wodnej. Oczywiście trasa to Biebrza Narew Zalew Zegrzyński i Wisłą do Warszawy.