A A A

Śródlądzie


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 10 grudnia 2002r. 

w sprawie śródlądowych dróg wodnych.  (Dz.U. 02.210.1786 z dnia 13 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Rozporządzenie określa śródlądowe wody powierzchniowe uznane za żeglowne, zwane dalej śródlądowymi drogami wodnymi. 
2. Wykaz śródlądowych dróg wodnych stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. 


PREZES RADY MINISTRÓW    Leszek Miller
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 grudnia 2002r. (poz. 1786)WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

1) rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi; 
2) rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły; 
3) rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi; 
4) Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi; 
5) Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa, wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego Kanału; 
6) Kanał Bartnicki od Jeziora Ruda Woda do Jeziora Bartężek, wraz z Jeziorem Bartężek; 
7) Kanał Bydgoski; 
8) Kanał Elbląski od Jeziora Druzno do Jeziora Jeziorak i Jeziora Szeląg Wielki, wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie Kanału, oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od Jeziora Jeziorak do Jeziora Ewingi włącznie; 
9) Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim; 
10) Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat; 
11) Kanał Łączański; 
12) Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz Jezioro Gopło; 
13) Kanał Żerański; 
14) rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi; 
15) rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły, wraz z Jeziorem Zegrzyńskim; 
16) rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego; 
17) rzeka Noteć (górna) od Jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim i Kanał Górnonotecki oraz rzeka Noteć (dolna) od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty; 
18) rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry; 
19) rzeka Odra od miejscowości Racibórz do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do Jeziora Dąbie oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław; 
20) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocznymi odgałęzieniami i Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią; 
21) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi; 
22) rzeka Pisa od Jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi; 
23) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego; 
24) rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia do rzeki Odry; 
25) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący jeziora połączone kanałami, tworzącymi szlak od Jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (włącznie) w miejscowości Węgorzewo, wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry i Święcajty, wraz z Kanałem Giżyckim oraz Kanałem Niegocińskim i Kanałem Piękna Góra oraz szlak od Jeziora Ryńskiego (włącznie) w miejscowości Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowiącego granicę z Rezerwatem „Jezioro Nidzkie”), wraz z jeziorami: Bełdany, Guzianka Mała i Guzianka Wielka; 
26) rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim i od ujścia tego Kanału w miejscowości Skawina do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej.