A A A

Krakowiakiem, Dziobakiem lub Żelazkiem

zwane - holowniki rzeczne były budowane w stoczni w Krakowie.

"...Budowę prototypu i całej serii holowników oznaczonych jako HR 150 zlecono Krakowskiej Stoczni Rzecznej w Krakowie, która w dniu 3 maja 1960 roku przekazała pierwszy holownik. Otrzymał on nazwę "BOLEŃ". Projektantem dokumentacji był mgr inż. Tadeusz Buczkowski. Holowniki te pracowały i pracują do dziś na wszystkich drogach wodnych śródlądowych w Polce. Niektóre przebudowano nawet na statki pasażerskie. Od pierwszej jednostki określa się je jako typ "Boleń". Popularnie nazywane są "krakowiakami" lub "żelazkami".  Warto nadmienić że kilka holowników wyeksportowano do ówczesnej Demokratycznej Republiki Wietnamu w tzw. wersji tropikalnej..."   więcej>>

Źródło: © Opracował: Waldemar Danielewicz Gdańsk. 25 luty 2007 Kopiowanie i powielone za podaniem źródła i autora.

http://www.zegluga.wroclaw.pl/forum/viewthread.php?forum_id=113&thread_id=263