A A A

Konferencja wrzesień 2010r.

 

Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki międzynarodowa konferencja naukowo-samorządowa, 
Bydgoszcz, 10-11 września 2010 roku 

Tematyka konferencji 
● Charakterystyka hydrotechniczna dróg wodnych w Polsce 
● Wykorzystanie dróg wodnych w Polsce i na świecie w przeszłości oraz w czasach współczesnych 
● Ograniczenia w korzystaniu z dróg wodnych w Polsce 
● Stan żeglugi pasażerskiej i towarowej w Polsce 
● Potencjał przyrodniczy i kulturowy dróg wodnych oraz ich otoczenia 
● Problemy racjonalnego i przyjaznego naturze zagospodarowania rzek 
● Rola władz samorządowych w tworzeniu kompleksowej polityki wykorzystania dróg wodnych w Polsce 
● Działania organizacji pozarządowych w promowaniu idei dróg wodnych jako produktu turystycznego 
● Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych

http://www.drogiwodne.ukw.edu.pl/

http://ukw.edu.pl/